၂၀၁၀ ခုႏွစ္မွ စတင္၍ "ေမာင္ဝံသ" ဦးစီးတည္ေထာင္ခဲ့သည့္
LATEST NEWS

သမိုင္းေၾကာင္း

ျပည္သူ႕ေခတ္ဂ်ာနယ္ကို ၂၀၁၀ ခုႏွစ္မွစတင္၍ စာေရးဆရာ သတင္းစာဆရာ ေမာင္၀ံသ မွ ဦးစီးတည္ေထာင္ ထုတ္ေ၀ခဲ့ပါသည္။

ျပည္သူ႕ေခတ္ ဆိုေသာ အမည္ကို ‘အမွန္တရားကို ေဖာ္ထုတ္ခ်င္လြန္းလို႔၊ ျပည္သူေတြ အာဏာပိုင္စိုးတဲ့ ဒီမိုကေရစီေခတ္ကို ေမွ်ာ္မွန္းလို႔ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံေတာ္ကို ဖန္တီးႏိုင္တဲ့ စြမ္းအင္ဟာ ျပည္သူေတြ လက္ထဲမွာပဲ ရွိတယ္ဆိုတာ ေျပာခ်င္လြန္းလို႔ ဟူေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္၊ ျပည္သူေတြ အုပ္စိုးတဲ့ ေခတ္ကို ေရာက္ေစခ်င္ေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္’ ျဖင့္ ေရြးခ်ယ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ဆရာေမာင္၀ံသသည္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ အဆုတ္ကင္ဆာေရာဂါျဖင့္ ကြယ္လြန္အနိစၥေရာက္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ယခု တေက်ာ့ျပန္ ျပည္သူ႕ေခတ္ကို ဆရာေမာင္၀ံသ၏ သမီးလတ္ျဖစ္သူ လြတ္လပ္စိုးမွ ဦးစီးကာ ျပန္လည္ အသက္သြင္းခဲ့သည္။

ယခင္ ျပည္သူ႕ေခတ္၏ မူ၀ါဒ၊ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား မေပ်ာက္ပ်က္ေစဘဲ ေခတ္စနစ္ႏွင့္ ေလ်ာ္ညီေသာ ေဆာင္းပါး၊ သတင္းေဆာင္းပါး၊ ေဆြးေႏြးခန္း၊ မတူကြဲျပားအျမင္မ်ား၊ ႏုိင္ငံေရးကဗ်ာ၊ ႏုိင္ငံေရးကာတြန္း၊ သုံးသပ္ခ်က္ေဆာင္းပါး၊ သုတ ရသ က႑မ်ား၊ လူငယ့္ဟစ္တိုင္၊ ျပည္သူ႕စီးပြား၊ အိမ္ျခံေျမ၊ ျပည္သူ႕စကား၊ ကား၊ အိုင္တီစသည္ျဖင့္ က႑စုံ ထပ္မံ ျဖည့္စြက္ၿပီး ထုတ္ေ၀လ်က္ရွိသည္။

ယခု ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ဆိုလွ်င္ ျပည္သူ႕ေခတ္ဂ်ာနယ္၏ သက္တမ္းသည္ ၅ ႏွစ္တင္းတင္းျပည့္ေျမာက္ခဲ့ေပၿပီ။

Copyright © 2017 Peoples Age News | Created by Kite Media